Zakres pomocy

Oferujemy Państwu wszelką pomoc w pisaniu prac. Możemy opracować całą pracę, jak również jej fragment. Pomagamy w wyborze i sformułowaniu tematu, zebraniu materiałów, przygotowaniu bibliografii, przygotowaniu i przeprowadzeniu badań, ich opracowaniu, analizie i zaprezentowaniu w pracy.

Nasze doświadczenie

Od wielu lat współpracujemy z różnymi  instytucjami i firmami, co pozwala nam na przeprowadzania rożnego typu badań – na przykład  terenowych, sondażowych, eksperymentów. Zazwyczaj jesteśmy w stanie pracować wyłącznie na własnych materiałach więc Klient nie musi tracić czasu na szukanie książek, czy firmy w której dyrekcja zgodzi się na przeprowadzenie ankiety. Pisząc pracę  korzystamy z szerokiej bazy materiałów – najnowszych książek, raportów, analiz, dokumentów dźwiękowych, aktów prawnych, artykułów, materiałów pokonferencyjnych. Korzystany przy tym z zasobów największych bibliotek (na przykład Biblioteka Narodowa). Pomożemy pracę nie tylko napisać, ale także przygotować do druku odpowiednio ją formatując. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również przygotowywanie raportów antyplagiatowych. Wykorzystywany przez uczelnie program plagiat.pl jest programem, którego zadaniem jest porównywanie tekstów prac dyplomowych (i innych) z dokumentami już istniejącymi. Jest to program umożliwiający kontrolę dokumentów pod względem ich podobieństwa do tekstów znajdujących się w bazie danych systemu oraz w zasobach Internetowych. Baza danych zawiera teksty wprowadzone do systemu, do których należą właściwie wszystkie prace dyplomowe i magisterskie danej uczelni,  w związku z czym korzystanie z programu daje pewność, że teksty obronionych prac nie zostaną wykorzystane ponownie. Z informatycznego punktu widzenia rozwiązanie to oznacza możliwość stworzenia ogólnopolskiego systemu antyplagiatowego, chroniącego oryginalność wszystkich powstających w Polsce prac dyplomowych oraz innych tekstów, które uczelnie zdecydują się wprowadzić do bazy, a więc np. prac seminaryjnych i rocznych, artykułów naukowych, czy doktoratów i habilitacji.

Nie bój się o plagiat!

Według informacji producenta system Plagiat.pl samodzielnie nie wykrywa plagiatów. Zadaniem Serwisu jest dostarczenie informacji o rozmiarach i źródłach zapożyczeń tak, aby promotor po analizie teksu podjął decyzję co do dalszych jego losów. Służy temu generowany przez system „Raport podobieństwa”, zawierający następujące informacje: tzw. współczynnik podobieństwa, określający procentowo jaka część sprawdzanego tekstu jest identyczna z fragmentami tekstów znajdujących się w bazie danych i internecie współczynnik podobieństwa 2, określający czułość programu. Współczynnik podobieństwa 2 jest parametrem określanym przez uczelnię, lista najdłuższych fragmentów zidentyfikowanych przez System jako identyczne ze znajdującymi się w bazie, bądź w zasobach Internetu, lista źródeł, w których odnaleziono fragmenty tekstów identyczne z badanym tekstem. Tekst badanego dokumentu z oznaczeniem fragmentów zidentyfikowanych jako identyczne z fragmentami tekstów z bazy danych i z internetu

Raport z systemu komputerowego plagiat.pl dla ułatwienia wyróżnia kolorem wszystkie fragmenty tekstu podejrzewane o kopiowanie z konkretnego dokumentu, co ułatwia ocenę ich charakteru przez promotora.